keli kızmak ne demek?

 1. İtidalini kaybetmek.
 2. Öfkelenmek.

keli körü toplamak

 1. İşe yaramaz kimseleri toplamak.

keli görünmek

 1. Bir kusuru, kabahati ortaya çıkarmak.
 2. Bir kimsenin kusurunun anlaşılması.

kızmak

 1. Isıtılan veya ısınan bir nesnenin sıcaklığı çok artmak.
 2. At, eşek vb. hayvanlar çiftleşmek istemek, kösnümek.
 3. Dişi kuşlar zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermek.
 4. Öfkelenmek, sinirlenmek
 5. (en)Get hot under the collar.
 6. (en)Have one's hackles up.
 7. (en)Fly off the handle.
 8. (en)Be angry.
 9. (en)Get hot.
 10. (en)Become hot.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

keli körü toplamakkeli görünmekkelifkelifitkelikkelikcikelilkelile ve dimmekelimkelimatkelkel başa şimşir tarakkel hastalığıkel kafalıkel kahyakızmakkızmakızmabiraderkızmacakızmamakkızmkızkız almakkız arkadaşkız arkadaşım ile beraberim.kız böceğikıbabkıbahkıbalkıbbkıbbe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın