keli körü toplamak ne demek?

 1. İşe yaramaz kimseleri toplamak.

keli görünmek

 1. Bir kusuru, kabahati ortaya çıkarmak.
 2. Bir kimsenin kusurunun anlaşılması.

keli kızmak

 1. İtidalini kaybetmek.
 2. Öfkelenmek.

kör

 1. Görme engelli
 2. Keskinliği yeterli olmayan.
 3. Az aydınlık veren
 4. Kötü
 5. Arkası tıkalı olan veya işlek olmayan.
 6. Olguları sezme ve kavrama yetisi, dikkati olmayan.
 7. Duyarlığını yitirmiş
 8. Bk. sürme.
 9. Kör bıçak işe yaramaz ama insanın elini keser; iş bilmeyen kadın da çok konuşmaktan başka bir şey yapmaz.
 10. Hiç görmeyen ya da bütün düzeltmelere karşın iki gözündeki görme gücü, onda birden aşağı olan, bu nedenle eğitim ve öğretim etkinliklerinde görme gücünden yararlanamayan kimse.

toplamak

 1. Bir araya getirmek
 2. Devşirmek.
 3. Devşirip kaldırmak.
 4. Dağınıklıktan kurtarmak.
 5. Bir araya getirmek, düzene sokmak, düzeltmek
 6. Artırıp biriktirmek.
 7. Hizmete çağırmak.
 8. Vergi veya bağışı verecek olanlardan almak.
 9. (en)Collect.
 10. (en)Assemble.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

keli görünmekkeli kızmakkelifkelifitkelikkelikcikelilkelile ve dimmekelimkelimatkelkel başa şimşir tarakkel hastalığıkel kafalıkel kahyakörü körünekörü körüne almakkörü körüne bağlılıkkörü körüne feda olunan inançkörü körüne işe atılmakörü körüne itaatkörü körüne olankörükkörük burnukörük dilimikörkör ağkör ağaçkör alankör allaha nasıl bakarsa allah da köre öyle bakar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın