kaz ayağı ne demek?

  1. Tibianın iç yüzünün üst kısmında bulunan sağ iç ve yarı tendinöz sartorius kasların terminal tendonlarının birlikteliği
  2. Bkz. chenopodium antelminthicum
  3. (en)Goose foot

kaz ayağı bağı

  1. Çarmıklı serpme ağlarında çarmık iplerinin dallanma yaptığı noktaya atılan bağ.
  2. (en)Central line knot.

kaz ayagi

  1. (en)Goosefoot

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kaz ayağı bağıkaz ayagikaz adımıkaz besisikaz boynu şeklinde şeykazkaz cigerikaz ciğeri ezmesikaz çimikaz çobanıkakaakaabakaabiliyetlerkaakıayağı alışmakayağı almakayağı bağlıayağı cıvıkayağı çabukayağı çarıklıayağı çekmekayağı dolaşmakayağı düşmekayağı düze basmakayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmazayağa düşmekayağa eğik cepheayağa fırlamakayağa geçirilen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın