katı cisimler fiziği ne demek?

 1. (en)Solid state physics.

solid

 1. Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç.
 2. (en)Figure or object having three dimensions; substance that is not a liquid or a gas, substance exhibiting rigidity.
 3. Katı cisim, üç boyutlu cisim, üç boyutluluk
 4. Katı
 5. Sağlam
 6. Som
 7. Pek, sıkı, yoğun
 8. Kesiksiz
 9. Bütün, tam
 10. Gerçek

katı

 1. Sert, yumuşak karşıtı
 2. Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim.
 3. Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan.
 4. Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp.
 5. Çok, aşırı derecede
 6. Taşlık.
 7. Bkz.katı hal.
 8. Çeşitli omurgalı veya omurgasız hayvanların sindirim kanalı üzerinde bulunan ve besinin öğütüldüğü kaslı bölge. Taşlık.
 9. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirli biçim ve oylum kümelerinde toplandıkları, dolayısıyla ancak titreşim yapabildikleri evre. (Cam, zift gibi özdekler, görünüş benzerliklerine karşın örüt yapılı olmadıklarından kati durumda sayılmazlar.)
 10. Çok, pek, fazla, yeğin.

katı açı

 1. Bir koninin, tepesini özek alan bir yuvar yüzeyinden ayırdığı parçanın yüzölçümünün, yüzey yarıçapının üstikisine oranı.
 2. Bir koninin, tepesini özek alan bir yuvar yüzeyinden ayırdığı parçanın yüzölçümünün, yüzey yarıçapının üstikisine oranı.
 3. (en)Solid angle.
 4. (al)Raumwinkel
 5. (fr)Angle solide

Türetilmiş Kelimeler (bis)

katıkatı açıkatı alakakatı aranımkatı arzkatı asıltıkatı atıkkatı bir biçimdekatı cisimkatı çözeltikatkat alanları toplamıkat çekmekat çıkmakat çıkmakcisimlendirmekcisimlendirmemekcisimlenmecisimlenmekcisimlenmişcisimcisim kuramıcisimcik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın