karga döleği ne demek?

  1. Acıhıyar.

karga düleği

  1. Acı hıyar.

karga

  1. Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus).
  2. Bir şeyin asıl durumunu yitirerek baş aşağı olması.
  3. Yelkenleri toplama.
  4. Dünyanın yaratılışını ve insanların oluşumunu konu edinen ilkel efsanelerde önemli rol oynadığına inanılan; masallarda, halk inanmalarında gelecekten haber verici olarak nitelenen; ötüşünden, uçuşundan, bir yere konuşundan kötülük ya da iyilik getireceği çıkarılan kuş.
  5. (en)Corvine.
  6. (en)Crow.
  7. (en)Rook.
  8. (fr)Corbeau

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karga düleğikargakarga akbabasıkarga bok yemedenkarga bokunu yemedenkarga burunkarga etmekkarga familyasıkarga gibikarga gibi ötmekkarkar zarar cetvelikar adamkar aktarımıkar amacı gütmeyendöledölekdölendölengeçdölenmekdöldöl alımıdöl almakdöl almaşıdöl ayı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın