karbon ne demek?

 1. Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).
 2. Simgesi C, atom numarası 6, atom kütlesi 12,01 g, e.n. 3730
 3. Bk. radyokarbon yöntemi.
 4. Lat. Basit olup kömürleşmiş halde bulunan bir temel unsur. Kömür. Billurlaşmış halde kömürleşmiş cisim.
 5. (en)Carbon.

radyokarbon yöntemi

 1. Kazı bilimsel bulguların yaşlarını belirlemeye yarayan, özellikle odun, kömür, kemik, deri, kabuk vb. örgensel özdeklere uygulanabilen ve zaman zaman budunbilimin de yararlandığı yöntem.
 2. (en)Radiocarbon dating.
 3. (fr)Méthode de radio-carbon

karbon 12

 1. Kütle numarası 12 olan karbonun kararlı izotopu. Doğada bulunan karbonun %98,9 unu oluşturur. Atomik kütle skalasının oluşturulmasında temel olarak alınmıştır. Tanım olarak tek bir karbon atomunun kütlesi tam 12 atomik kütle birimidir.
 2. (en)Carbon-12.
 3. (fr)Carbone-12

karbon 13

 1. Karbonun kütle numarası 13 olan ağır izotopu.
 2. (en)Carbon-13.
 3. (fr)Carbone-13

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karbon 12karbon 13karbon 14karbon anotkarbon anyonukarbon arkıkarbon arkikarbon artığıkarbon arzıkarbon atomukarbokarbodihidrazitkarbodimitkarbofurankarbohemi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın