karbon 14 ne demek?

  1. Karbonun kütle numarası 14, yarılanma ömrü 5780 yıl olan izotopu. Yaş tayininde ve fotosentezde karbonun metabolik mekanizmasını aydınlatnada kullanılır.
  2. (en)Carbon-14.
  3. (fr)Carbone-14

karbon 12

  1. Kütle numarası 12 olan karbonun kararlı izotopu. Doğada bulunan karbonun %98,9 unu oluşturur. Atomik kütle skalasının oluşturulmasında temel olarak alınmıştır. Tanım olarak tek bir karbon atomunun kütlesi tam 12 atomik kütle birimidir.
  2. (en)Carbon-12.
  3. (fr)Carbone-12

karbon 13

  1. Karbonun kütle numarası 13 olan ağır izotopu.
  2. (en)Carbon-13.
  3. (fr)Carbone-13

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karbon 12karbon 13karbon anotkarbon anyonukarbon arkıkarbonkarbokarbodihidrazitkarbodimitkarbofurankarbohemikarbon arkikarbon artığıkarbon arzıkarbon atomu1400 tonluk modern savaş gemisi1 hidroksi 2 propanon1 kloronaftalin1 saat sonra1,2 dimetoksibenzen1,3 bütadien
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın