karbon atomu ne demek?

 1. (en)Carbon atom

carbon

 1. Karbon, karbon kömür, karbon kağıdı, kopya kağıdı
 2. Karbon
 3. Kopya kağıdı, kopya kağıdı ile çıkarılmış nüsha, suret

karbon anot

 1. Genellikle grafitten yapılmış anot. Elektroliz sırasında oluşan yüksek sıcaklığa dayanır.
 2. (en)Carbon anode.
 3. (fr)Carbone anod

karbon anyonu

 1. Negatif olarak yüklü bir karbon atomu.
 2. Negatif olarak yüklü bir karbon atomu, karbonyon, karbon eksini.
 3. (en)Carbanion.

atom

 1. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli kimyasal birleşikleri yani molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
 2. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.
 3. Bk. öğecik
 4. Bir çekirdek içinde çeşitli sayıda proton, nötron gibi temel parçacıklar ile çekirdek çevresinde çeşitli konumlarda (erke düzeylerinde) yer alan elektronlardan oluşan ve öğelerin kimyasal tepkimelere katılan en küçük birim nicelikli parçacığı.
 5. Bir elementin tüm özelliklerini içeren en küçük birimi.
 6. Bir elementin tüm özelliklerini içeren en küçük birimi.
 7. Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal bileşikleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
 8. Eski Yunan filozoflarına göre, gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.
 9. Yun. Maddenin bölünemez en küçük parçası manasında eski çağ felsefesinde kullanılan bir tabir, günümüze kadar gelmiş ve ilmi tabir olarak kalmıştır. Atom, maddenin bölünmez bir parçası değil, kendisi de daha küçük parçalardan yaratılmış çok küçük bir alemdir. Dünyada, kainatta ve atom aleminde hep aynı nizam hakimdir. Bugün, dün olduğu gibi maddeci felsefe, maddenin mahiyetini anlamaktan acizdir.
 10. (en)An ultimate indivisible particle of matter.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karbon anotkarbon anyonukarbon arkıkarbon arkikarbon artığıkarbonkarbon 12karbon 13karbon 14karbon arzıkarbokarbodihidrazitkarbodimitkarbofurankarbohemiatomatom ağırlığıatom ağırlığı birimiatom altı bilimiatom altı tanecikatoatobüseatociaatokatoksijenik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın