karbon konsantrasyonu ne demek?

 1. (en)Carbon concentration

carbon

 1. Karbon, karbon kömür, karbon kağıdı, kopya kağıdı
 2. Karbon
 3. Kopya kağıdı, kopya kağıdı ile çıkarılmış nüsha, suret

karbon

 1. Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).
 2. Simgesi C, atom numarası 6, atom kütlesi 12,01 g, e.n. 3730
 3. Bk. radyokarbon yöntemi.
 4. Lat. Basit olup kömürleşmiş halde bulunan bir temel unsur. Kömür. Billurlaşmış halde kömürleşmiş cisim.
 5. (en)Carbon.

karbon 12

 1. Kütle numarası 12 olan karbonun kararlı izotopu. Doğada bulunan karbonun %98,9 unu oluşturur. Atomik kütle skalasının oluşturulmasında temel olarak alınmıştır. Tanım olarak tek bir karbon atomunun kütlesi tam 12 atomik kütle birimidir.
 2. (en)Carbon-12.
 3. (fr)Carbone-12

konsantrasyon

 1. Dikkat toplaşımı
 2. Bir sıvı içindeki su veya sıvı miktarı azalarak koyulaşma, yoğunlaşma.
 3. Bk. derişim
 4. Bk. derişiklik
 5. Yoğunlaşma
 6. Bk. dikkati odaklama
 7. Bk. derişim (II)
 8. Yoğunluk.
 9. Bir çözücüdeki çözünen madde miktarını belirtmede kullanılan bir terim.
 10. Çözünen madde miktarının çözen madde miktarına oranı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karbonkarbon 12karbon 13karbon 14karbon anotkarbon anyonukarbon arkıkarbon arkikarbon artığıkarbon arzıkarbokarbodihidrazitkarbodimitkarbofurankarbohemikonsantrasyonkonsantrasyon gradiyentikonsantrasyon pilikonsantrasyon yanıt eğrisikonsantrasyonlar yasası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın