karınca duası ne demek?

 1. İş yerlerine bereket getirdiğine inanılarak asılan dua.

karınca duası gibi

 1. Çok küçük, sık ve okunaksız (yazı).

karınca asidi

 1. Formik asit.
 2. Bk. formik asit
 3. Formik asit.
 4. (en)Formic acid.

dua

 1. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin
 2. Yakarış.
 3. Kişinin Allah'ın yüce kudreti karşısında aczinin bilincine varıp engin bir sevgi ve saygı içinde O'na yalvarması, O'ndan yardım dilemesi.
 4. Bk. dinsel dilek
 5. Bk. doku uyuşurluk antijenleri
 6. Bk. yakarı
 7. Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 8. (en)Prayer.
 9. (en)Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States.
 10. (en)Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to unemployed individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karınca duası gibikarınca asidikarınca aslanıkarınca bellikarınca bilimikarıncakarınca hamızıkarınca kaderincekarınca kararıncakarınca kuşukarınkarın ağrım var.karın ağrısıkarın ağrısı nöbetikarın anjinasıduasızduadua cümleleridua edendua ederek yakarmakdua edilecek ölülerin listesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın