kanalis vertebralis ne demek?

 1. Omurga kanalı.
 2. Omurga kanalı.
 3. (en)Canalis vertebralis.
 4. (la)Canalis vertebralis

omurga

 1. Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği.
 2. Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi.
 3. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, bel kemiği, esas.
 4. Hayvanların sırt bölgesinde bulunan ve eğe kemikleri ile etraf iskeletini taşıyan omurlardan oluşan sütun.
 5. Omur sütunu, spondilos.
 6. Omurların oluşturduğu kolon.
 7. (en)Backbone, vertebral column.
 8. (en)Spine.
 9. (en)Backbone.
 10. (en)Vertebral column.

kanalis

 1. Kanal, boru.
 2. Kanal, boru.
 3. (en)Canalis.
 4. (la)Canalis

kanalis alimentaryus

 1. Sindirim kanalı.
 2. Sindirim kanalı.
 3. (en)Canalis alimentarius.
 4. (la)Canalis alimentarius

vertebralis

 1. Omura ait olan
 2. Omura ait olanDgr.: anat. vertebralis
 3. (la)Vertebralis

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kanaliskanalis alimentaryuskanalis sentraliskanalis servisis uterikanalis supraorbitaliskanalikular evrekanalikuluskanalikulus biliferkanalikulus lakrimaliskanalikülkanalkanal açmakanal açmakkanal ağzıkanal akımıvertebralisvertebralvertebral archvertebral arteryvertebral canalvertebral columnvertebravertebra antiklinalisvertebra columnvertebra kaudalesvertebra lumbales
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın