kanal ne demek?

 1. Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu.
 2. Telefon, telgraf, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat.
 3. Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti.
 4. İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol.
 5. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz.
 6. Görüntü veya ses sinyalinin iletildiği veya kaydedildiği yolların her biri.
 7. Bk. yatak
 8. Tahtanın ya da tablanın liflerine dik yönde, kenarları 70-80° eğiklikte ve kalınlığın 1-3 ü kadar derinlikte açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti.
 9. Bk. kanal
 10. (en)Canal , channel , duct.
 11. (en)Canal.
 12. (en)Duct.
 13. (en)Channel.
 14. (en)Station.
 15. (en)Conduit.
 16. (en)Culvert.
 17. (en)Chamfer.
 18. (en)Chute.
 19. (en)Dike.
 20. (en)Drain.
 21. (en)Flume.
 22. (en)Gullet.
 23. (en)Gully.
 24. (en)Meatus.
 25. (en)Pass.
 26. (en)Passage.
 27. (en)Vessel.
 28. (en)TV channel.
 29. (en)Groove.
 30. (en)Mortise.
 31. (en)Fairway.
 32. (en)Inlet.
 33. (en)Oggin.
 34. (en)Vestibule.
 35. (al)Grat
 36. (fr)Arête

yatak

 1. Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek
 2. Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapılan şilte.
 3. Üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb.
 4. Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra.
 5. Katmanlaşmış herhangi bir madde yığını.
 6. Bir şeyin çok bulunduğu yer.
 7. Maden veya fosil ocaklarında birbirini izleyen iki maden, taş veya kömür tabakası arasında uzanan damar.
 8. Çanak biçimindeki bir havzada veya buna benzer bir oluşumda toplanmış petrol birikintisi.
 9. Bkz. katman, tabaka
 10. Filmin alıcı ve göstericide pencere önünden düzgün geçmesini sağlamak için yapılmış, film enine uygun dar geçit.

kanal açma

 1. (en)Canalization.

kanal açmak

 1. (en)Open a canal, channel, canalize.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kanal açmakanal açmakkanal ağzıkanal akımıkanal akimikanal altyapısıkanal aralığıkanal arayıcıkanal atlamakanal ayirimikanakana aitkana bulamakkana değiştirkana etki eden ilaç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın