kana rakamları ne demek?

 1. Gemilerin çektikleri su derinliğini ya da ne kadar su çektiklerini göstermek için her iki bordada baş, vasat ve kıç üzerine konmuş rakamlar.
 2. Draft rakamları.

kana

 1. Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.
 2. Süngüler.
 3. (en)Load line.
 4. (en)The name of a primarily syllabic script used by the Japanese writing system It comes in two forms, hiragana and katakana The former is used to write particles, grammatical affixes, and words that have no kanji form; the latter is used primarily to write foreign words.
 5. (en)The two alphabets used in Japanese, hiragana and katakana.
 6. (en)The name of a primarily syllabic script used by the Japanese writing system It comes in two forms, hiragana and katakana The former is used to write particles, grammatical affixes, and words which have no Kanji form; the latter is used primarily to write foreign words.
 7. (en)Written character; a common name for the three sorts of Japanese writing characters, hiragana, katakana and kanji.

kana ait

 1. (en)Haematic [Brit.], hematic.

rakam

 1. Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri.
 2. Bu işaretlerle yazılmış sayı.
 3. Nicelik, miktar.
 4. Bk. sayar
 5. Bîr doğal sayıyı göstermeğe yarayan ad. || Biçimsel sayı kuramında n sayısını gösterenrakam, sıfır (0) imi ile bu imin sağına yazılan n sayıda ardıl iminden (') oluşan deyimdir. Örn. 3 sayısını gösterenrakam 0'" deyimidir.
 6. Bütün satıcı, bütün satan.
 7. (en)Figure.
 8. (en)Number.
 9. (en)Numeral.
 10. (en)Digit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kanakana aitkana bulamakkana değiştirkana etki eden ilaçkana kankana kan istemekkana kanakana kana içmekkana susamakankan adacığıkan ağlamakkan akçasıkan akçesirakamları okumakrakamların gizli gücü bilimirakamlamarakamlamakrakamlı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın