kambiyo ne demek?

 1. İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi

  Çünkü kambiyonun düşmesi, ahvalin karışıklığı, iratlarımızı tamamıyla yetişmez bir hâle getirmişti.

  H. C. Yalçın
 2. Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi veya bir yerden toplanan para ve para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması için yapılan işlemin bedeli.
 3. Bu işlemin yapıldığı yer.
 4. Bk. döviz
 5. Bk.kambiyo senetleri
 6. Ticari bankaların dövizle uğraşan birimleri.
 7. Bk. dış kambiyo
 8. (en)Exchange.
 9. (en)Foreign exchange.
 10. (en)Exchange office.
 11. (en)Buying and selling of foreign currency.
 12. (en)Bank department dealing with foreign currency transactions.
 13. (en)Foreign exchange, exchange.

döviz

 1. Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek ve poliçe vb. her türlü ödeme aracı.
 2. Yabancı ülke parası.
 3. Propaganda, tanıtma amacıyla üzeri yazılmış bez veya karton.
 4. Yabancı para cinsinden ödemeye aracılık eden kambiyo senetleri, kredi kartları gibi araçlar ile yabancı kâğıt ve madeni para.
 5. Bk. istence
 6. Fr. Yabancı devlet parası.
 7. (en)Exchange, foreign exchange.
 8. (en)Foreign currency.
 9. (en)Currency.
 10. (en)Foreign exchange.

kambiyo acentesi

 1. Bk. döviz simsarı
 2. Bk. kambiyo temsilcisi

kambiyo ajanı

 1. Borsalarda müşterilerin alım ve satım yapmalarını sağlayan kişi veya kuruluş.
 2. Bk. döviz simsarı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kambiyo acentesikambiyo ajanıkambiyo aracısıkambiyo belgitlerikambiyo borç belgitikambiyo cirosukambiyo değiş değerikambiyo denetim sistemikambiyo denetimikambiyo denkleştirme fonukambikambinkambinankambinıkambist
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın