kambiyo denkleştirme fonu ne demek?

 1. Esnek kur sistemlerinde döviz kurlarında ortaya çıkan kısa süreli ve büyük dalgalanmaları önlemek için merkez bankalarında oluşturulan döviz fonu.
 2. (en)Exchange equalization fund.

kambiyo

 1. İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
 2. Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi veya bir yerden toplanan para ve para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması için yapılan işlemin bedeli.
 3. Bu işlemin yapıldığı yer.
 4. Bk. döviz
 5. Bk.kambiyo senetleri
 6. Ticari bankaların dövizle uğraşan birimleri.
 7. Bk. dış kambiyo
 8. (en)Exchange.
 9. (en)Foreign exchange.
 10. (en)Exchange office.

kambiyo acentesi

 1. Bk. döviz simsarı
 2. Bk. kambiyo temsilcisi

denkleştirme

 1. Denkleştirmek işi.
 2. Kimyasal tepkimelerde, ürün ve tepkenler arasındaki nicel bağıntıyı kurabilmek için yapılan işlem.
 3. (en)Offset.
 4. (en)Equalization.

fon

 1. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak
 2. Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü.
 3. Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı.
 4. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm.
 5. Bir kumaşın alt dokusu.
 6. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi.
 7. Belirli bir alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para ya da aynı işlevi gören varlıkların tümü.
 8. Gerçek veya tüzel kişiler adına finansal kurum tarafından işletilen kaynak.
 9. Bk. taban sayımı
 10. Bk. dip

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kambiyokambiyo acentesikambiyo ajanıkambiyo aracısıkambiyo belgitlerikambiyo borç belgitikambiyo cirosukambiyo değiş değerikambiyo denetim sistemikambiyo denetimikambikambinkambinankambinıkambistdenkleştirmedenkleştirme hesabıdenkleştirme politikalarıdenkleştirmekdenkleştirmemekdenkleştirgendenkleştiricidenkleştirici işlemlerdenkleştirici kalemlerdenkleştirici yanlış
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın