döviz ne demek?

 1. Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek ve poliçe vb. her türlü ödeme aracı.
 2. Yabancı ülke parası.
 3. Propaganda, tanıtma amacıyla üzeri yazılmış bez veya karton.
 4. Yabancı para cinsinden ödemeye aracılık eden kambiyo senetleri, kredi kartları gibi araçlar ile yabancı kâğıt ve madeni para.
 5. Bk. istence
 6. Fr. Yabancı devlet parası.
 7. (en)Exchange, foreign exchange.
 8. (en)Foreign currency.
 9. (en)Currency.
 10. (en)Foreign exchange.
 11. (en)Motto.
 12. (en)Slogan.
 13. (en)Foreign currency / exchange.
 14. (en)Slogan or a decorative ribbon or poster.
 15. (en)Placard.
 16. (en)Foreign assets.
 17. (en)International exchange.
 18. (en)Valuta.

istence

 1. Alıcıyı satış konusuna yaklaştıracak, onda ilgi uyandıracak nitelikteki sözler.
 2. (en)Device, slogan.
 3. (fr)Devise

döviz açığı

 1. Bk. döviz gediği

döviz alım belgesi

 1. Bankalar ile özel finans kurumlarının kendilerine satılan döviz karşılığında düzenledikleri belge.
 2. (en)Foreign exchange purchasing document.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

döviz açığıdöviz alım belgesidöviz alıp satan kimsedöviz alış fiyatıdöviz alış kurudöviz arakazancıdöviz arbitrajıdöviz arzıdöviz arzı eğrisidöviz beyan tutanağıdövdövdürmedövdürmekdövdürtmedövdürtmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın