k çevrimleri ne demek?

 1. Bk. Kondratiev çevrimleri

kondratiev çevrimleri

 1. Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Fransa'da toptan eşya fiyatları ve faiz oranlarının gelişiminin onsekizinci yüzyıldan itibaren incelenmesi sonucunda iktisadi etkinliklerdeki zirve ve dip noktalarının düzenli aralıklarla oluştuğunu, bunun ise kapitalist sermaye birikim sürecinden kaynaklandığını ileri süren, N. D. Kondratiev çalışmalarından hareketle J. Schumpeter tarafından adlandırılan, farklı ekonomilerde değer, fiyat ve miktar verileri kullanılarak saptanan elli altmış yıllık uzun dönemli çevrimler.
 2. (en)Kondratiev cycles, Kondratieff cycles, Condratieff cycles, K-waves, K-cycles.

k

 1. K, İngiliz alfabesinin on birinci harfi
 2. Lizin amino asit.
 3. Potasyum.
 4. Kelvin derecesi.
 5. Denge sabiti.
 6. Taşıma kapasitesi.
 7. Kilo sembolü (bir birimin 1000 katı).
 8. Boltzman sabiti.
 9. Dairesel dalga sayısı sembolü.
 10. Bir kimyasal reaksiyonun hız sabiti.

k k

 1. İngiliz alfabesinin on birinci harfi
 2. K sesi.

çevrim

 1. Devir.
 2. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre.
 3. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi.
 4. Reel gayrisafi yurtiçi hasılanın reel büyüme eğilimi uzun dönem büyüme hızı-ortalama büyüme hızı etrafında birbirini izleyen daralma, dip, yükselme, patlama gibi aşamalardan geçtiği ve her aşamanın bir sonraki aşamayı oluşturacak dinamikleri içerdiği ve etkilediği süreç.
 5. Elektriksel erke üretecinin ucaylarma bağlanarak kesiksiz bir iletim yolu oluşturan iletken aygıtlar ya da gereçler dizisi.
 6. Bir dizgede oluşan ya da bir dizgenin oluşturduğu bir dizi değişikliğin her biri. (Herçevrim sonunda bu değişiklik başlangıç noktasına döner. Örneğin bir dalgalı akımda, en büyük pozitif akımdan en büyük negatif akıma ya da bunun tersine gidiş birçevrimdir. Bir dalgalı akımın yinelenimi, saniyedekiçevrim sayısına eşittir)
 7. (Özellikle) Bir elektromıknatıs dalganın tam bir salınımı; bu durumda,çevrim, radyo yineleniminin temel birimidir (kilosikl =1.000 sikl, gigasikl =1.000 megasikl. Yinelenimler genellikle saniyedeçevrim (c/s) ya da hertz olarak belirtilir).
 8. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol.
 9. İş elde etmek için motora yeni karışımın alınmasıyla başlayıp, yandıktan sonra dışarı atılmasına kadar olan işlemlerin,tümü.
 10. 1. sınır. 2. girdap. 3. sürekli ve düzenli değişme.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kk kk 12k antennaK asitk bandk başlıklı mektupk cetvelik dalgalarık değeriababaaba güreşiabacıabacılıkçevrimliçevrimli tavlamaçevrimçevrim anahtarlamaçevrim dışıçevrim dışı bellekçevrim disi bellek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın