çevrim ne demek?

 1. Devir.
 2. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre.
 3. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi.
 4. Reel gayrisafi yurtiçi hasılanın reel büyüme eğilimi uzun dönem büyüme hızı-ortalama büyüme hızı etrafında birbirini izleyen daralma, dip, yükselme, patlama gibi aşamalardan geçtiği ve her aşamanın bir sonraki aşamayı oluşturacak dinamikleri içerdiği ve etkilediği süreç.
 5. Elektriksel erke üretecinin ucaylarma bağlanarak kesiksiz bir iletim yolu oluşturan iletken aygıtlar ya da gereçler dizisi.
 6. Bir dizgede oluşan ya da bir dizgenin oluşturduğu bir dizi değişikliğin her biri. (Herçevrim sonunda bu değişiklik başlangıç noktasına döner. Örneğin bir dalgalı akımda, en büyük pozitif akımdan en büyük negatif akıma ya da bunun tersine gidiş birçevrimdir. Bir dalgalı akımın yinelenimi, saniyedekiçevrim sayısına eşittir)
 7. (Özellikle) Bir elektromıknatıs dalganın tam bir salınımı; bu durumda,çevrim, radyo yineleniminin temel birimidir (kilosikl =1.000 sikl, gigasikl =1.000 megasikl. Yinelenimler genellikle saniyedeçevrim (c/s) ya da hertz olarak belirtilir).
 8. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol.
 9. İş elde etmek için motora yeni karışımın alınmasıyla başlayıp, yandıktan sonra dışarı atılmasına kadar olan işlemlerin,tümü.
 10. 1. sınır. 2. girdap. 3. sürekli ve düzenli değişme.
 11. Çevre, muhit.
 12. (en)Conversion.
 13. (en)Cycle.
 14. (en)Cycle devir.
 15. (en)Circuit devre.
 16. (en)Circuit.
 17. (en)Cycle, business cycle.
 18. (al)Kreis
 19. (al)Schwingungszug
 20. (al)Kreis, Schaltung
 21. (fr)Circuit , Schaltung
 22. (fr)Cycle

çevrim anahtarlama

 1. (en)Circuit switching.

çevrim dışı

 1. Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olmama.
 2. Herhangi bir çevrimde iktisadi değişkenlerin çevrimden bağımsız olarak hareket etmesi.
 3. (en)Acylical.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çevrim anahtarlamaçevrim dışıçevrim dışı bellekçevrim disi bellekçevrim dizin sayaciçevrim düğmelemeçevrim içiçevrim içi bellekçevrim içi islemeçevrim karşıtı değişkençevriçevrikçevrik adçevrik kelimeçevrik tümdengelimci yöntem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın