kısa ad ne demek?

 1. Bir ismin ve özellikle bir özel adın bir parçasını atarak ve kalanını. bazan bir az değiştirerek meydana getirilenkısa ad. Zeynelâbidin yerine Zeynel, Afyon Karahisar yerine Afyon gibi Bkz. Okşamalık.
 2. (en)Acronym.
 3. (al)Kurzname

kısa açınık

 1. Bkz. Açınık.

kısa akım

 1. Elektrik direnci sıfır olduğunda bir akımın istenilmeyen biçimde kesilmesi.
 2. (en)Short circuit.
 3. (fr)Court-circuit

ad

 1. Peygamberleri Hud'u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.
 2. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır.
 3. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu, ün, nam, şöhret.
 4. Anılacak değer, önem.
 5. İsim.
 6. Sayma.
 7. Sayılma.
 8. Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.
 9. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV
 10. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.T.: isim, filmin ismi. isim, programın ismi, programın adı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kısa açınıkkısa akımkısa ama sağlam yapılıkısa at yarışıkısa bacaklı binek atıkısakıskıs kıskıs kıs kıs kıs gülmekkıs bookkeepingkıs kıskısa bacaklı yük beygirikısa bağırsak sendromukısa bakışkısa başlı kurbağagilleradad absurdumad adad agencyad almakad antrum mastoideumad bilgisini onaylayınad bilimiad boşluğuad boşluğu nesnesiaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın