kır dökme demir ne demek?

 1. Bileşiminde yaklaşık olarak % 2.7-3.4 karbon, % 2-2.5 silisyum ve en çok % 0.4 fosfor olan ve yapısındaki karbonu, genellikle grafit olarak bulunduran dökme demir.
 2. (en)Gray cast iron.
 3. (fr)Fonte grise

kır

 1. Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk
 2. Bu renkte olan.
 3. Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer
 4. Katran, zift. (Osmanlıca'da yazılışı: kîr)
 5. (en)Grey.
 6. (en)Gray.
 7. (en)Greyish.
 8. (en)Grayish.
 9. (en)Frosty.
 10. (en)Grizzled.

kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan

 1. Kişi arkadaşlık ettiği kimseden etkilenir.

dökme

 1. Dökmek işi.
 2. Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan.
 3. Kapların içinde olmayan, yığın biçiminde ortaya dökülmüş olan.
 4. Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış.
 5. (en)Molten.
 6. (en)Pouring.
 7. (en)In bulk.
 8. (en)Spilth.
 9. (en)Casting.
 10. (en)Poured.

demir

 1. Bu elementten yapılmış
 2. Bazı nesnelerin demirden yapılmış parçası.
 3. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
 4. Güçlü, kuvvetli, sert
 5. Çapa (II).
 6. İnsan veya hayvan memesi.
 7. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
 8. Simgesi Fe , atom numarası 26, atom kütlesi 55,85 g, e.n. 1535
 9. Bazı minerallerde, hemen hemen her çeşit toprakta ve mineralli sularda bulunan atom numarası 26, atom ağırlığı 55, 847, sembolü Fe olan bir metal element. Hemoglobin, miyoglobin, sitokrom, peroksidaz, katalaz gibi bazı hemoproteinlerin temel kısmını oluşturur. Esas işlevi oksijenin hemoglobin içinde dokulara ve hücresel oksidasyon mekanizmalarına taşınmasıdır.
 10. Sağlamlık, dayanıklılık gibi özelliklerinden dolayı çoğu halk inanmalarında ve büyüsel işlemlerde kullanılan maden.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kırkır atın yanında duran ya huyundan ya suyundankır baykuşukır bekçisikır boynunukır çiçeğikır çiçeklerikır deyişlerikır donkır eğlencesikıbabkıbahkıbalkıbbkıbbedökmedökme akıtmadökme bronzdökme camdökme çelikdökme çimentodökme çividökme demirdökme demir borudökme demir elektrotdökardöke dökedöke saçadöker yükletdökerken taşırmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın