kışkırtıcı kişi ne demek?

 1. (en)Disorderly person.

disorderly

 1. Taşkın, serkeş
 2. Başıboş
 3. Karışık, düzensiz
 4. Nizamsız, sistemsiz
 5. Yolsuz, uygunsuz
 6. Açık saçık, ahlaksız
 7. Gürültülü, velveleli

kışkırtıcı ajan

 1. İnsanları, bazı suçları işlemeye sürüklemekle görevli kimse.
 2. (en)Agent provocateur.

kışkırtıcı an

 1. Seyircilerin duyguları üzerinde kışkırtıcı etkinin yapıldığı an.
 2. (en)Inciting moment.
 3. (fr)Moment d'incitation

kişi

 1. İnsan, kimse, şahıs
 2. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.
 3. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
 4. Eş, koca
 5. Erkek.
 6. Çekimli eylemlerde ve adıllarda, konuşan, dinleyen, hakkında konuşulan: Geldim (geldi-m) , ben (1.kişi tekil) ; gel, geldin (geldi-n) , sen (2.kişi tekil) ; gelsin (gel-sin) , geldi, o (3.kişi tekil) ; geldik (geldi-k) , gelelim (gel-e-lim) , biz (I.kişi çoğul) ; gelin (gel-in) , geliniz (gel-in-iz) , siz (2.kişi çoğul) ; gelsinler (gel-sin-ler) , geldiler (geldi-ler) , onlar (3.kişi çoğul) vb.
 7. Kimse, insan.
 8. Sahip.
 9. Koca, eş.
 10. (en)Person.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kışkırtıcı ajankışkırtıcı ankışkırtıcıkışkırtıcılıkkışkırtıkişikişi adıkişi adılıkişi ağzıkişi arkadaşından bellidirkişi başıkişi başınakişi başına düşenkişi başına düşen gelirkişi başına düşen paykişkişafkişahkişelemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın