küçültme eki ne demek?

 1. Kelimelerin anlamına küçüklük, azlık, sevgi, acıma kavramları katan ekler. Türkçede bu kavramlar şu eklerle sağlanır.
 2. Sözcüklerin anlamına, küçüklük, azlık, sevgi, şefkat kavramları katan ekler. Türkçede bu kavramlar şu eklerle sağlanır: -ce (güzelce) ; -cik, -cek (kedi-cik, ufa-cık, küçü-cük, küçü-cek, anne-ciğ-im) ; -ceğiz (ev-ceğ-iz, cocuk-cağ-ız) ; -imsi, -imtrak (yesil-imsi, yeşilimtrak) ; -rak (ufa-rak) vb.
 3. (en)Diminutive suffix.
 4. (fr)Diminutif, suffixe diminutif

küçültme aygıtı

 1. Küçültme işini gerçekleştiren optik basım aygıtı çeşidi.
 2. (en)Optical reduction printer, reduction printer.
 3. (al)Verkleinerungsmaschine
 4. (fr)Tireuse pour réduction

küçültme basımı

 1. Küçültme işlemi için yapılan basım.
 2. (en)Reduction printing.
 3. (al)Verkleinert Kopieren
 4. (fr)Tirage par réduction, tirage réductif

ek

 1. Eklenmiş, katılmış
 2. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 3. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 4. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 5. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

küçültme aygıtıküçültme basımıküçültme ismiküçültme ismi kullanılmışküçültme işlemiküçültmeküçültme pergeliküçültme sıfatıküçültme sıfatı kullanılmışküçültme sözcüğüküçültküçülküçülebilirküçülenküçülen daireküçülen kutueki varekicekekiciekicilikekiçekidekidenekidneekidninekidnizmekek açıklamaek açıklama ımiek açıklama metniek açıklama penceresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın