kök boğum solucanı ne demek?

 1. Hemen her çeşit bitkide, kök bölgesine yerleşerek urlar meydana getiren, yurdumuza ve bütün yeryüzüne yayılmış minik solucan.
 2. (en)Root knot nematode.
 3. (la)Heterodera marioni

kök

 1. Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm.
 2. Süsende olduğu gibi yer üstüne sap çıkaran çok yıllık yer altı gövdesi.
 3. Bazı şeylerde dip bölüm.
 4. Köküyle ve sapıyla çıkarılan bitkilerde tane.
 5. Dip, temel, esas
 6. Kaynak, köken
 7. Bir kimseyi bir yere bağlayan manevi temel güçlerin bütünü.
 8. Kelimenin her türlü ekler çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı bölümü: Yaptırmak kelimesinde kök, yap- bölümüdür.
 9. Sazı kurmaya yarayan burgu, kulak.
 10. Sap.

kök açınığı veya köksel açınık

 1. Kelime kökündeki açınık.
 2. (fr)Voyelle radicale

boğum

 1. Bkz. düğüm, gangliyon
 2. Boğulmuş, sıkılmış yer
 3. Parmak, kamış, saz vb. bitkilerin şişkince bölümü.
 4. İnce damarların veya sinirlerin yumak gibi toplandığı yer.
 5. Durağan dalgalarda titreşim genliğinin sıfır olduğu noktalar.
 6. Yaprakların gövde üzerinde bağlı oldukları yer. Nodyum.
 7. (en)Node.
 8. (en)Articulation.
 9. (en)Joint.
 10. (en)Knuckle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kökkök açınığı veya köksel açınıkkök almakök anlamkök aoristikök ayaklılarkök bacaklılarkök basıncıkök bilgisikök birincisiköbürgeköçeköçekköçek havasıköçekçeboğumboğum boğumboğum noktasıboğumlamaboğumlama durağıboğumlama duruşuboğumlama vurgusuboğumlamakboğumlamalı sesboğumlanmaboğuboğucuboğucu dumanboğucu gazboğucu hava
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın