judgement fees ne demek?

 1. Yargı harçlar

yargı

 1. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.
 2. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza
 3. Mahkeme.
 4. Yüklemle bildirilen karar veya düşünce: Geleceksin, gideceğiz, yapsın vb.
 5. Devletin türe düzenini korumaya ilişkin bağımsız bir yargıç kuruluşunca yaptığı görev ile türe uyuşmazlıklarının yargılıklarda çözümlenmesi eylemi.
 6. Yargıcın gördüğü bütün davaları, olaya ilişkin yasalara göre çözümlemek için söylediği en son söz.
 7. Hüküm, muhakeme.
 8. Adalet.
 9. (en)Estimation.
 10. (en)Judgment.

judgement by default

 1. Giyabi hüküm

judgement day

 1. Kıyamet günü

fees

 1. Harç

Türetilmiş Kelimeler (bis)

judgement by defaultjudgement dayjudgement proofjudgement samplejudgement seatjudgementjudgementaljudgemental samplingjudgejudge advocatejudge advocate generaljudge at the finishjudge by externalsfeesfeescheduleidfeefee chargingfee descriptionfee faw fumfee for the night
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın