istiva nısf ı kutru ne demek?

 1. Bk. eşlek yarıçapı

eşlek yarıçapı

 1. Yer eşleği üzerinde bir noktanın Yer merkezine uzaklığı.
 2. (en)Equatorial radius.
 3. (fr)Rayon équatorial

istiva

 1. Birden çok şeyin birbirine eşit ve denk olması.
 2. Müsavi oluş. Temasül.
 3. (en)Being equal (in size).
 4. (en)Evenness, levelness.
 5. (en)€“– hatty the equator.

istiva hattı

 1. Ekvator.

nısf

 1. Yarım, yarı.

ı

 1. İzolösin amino asit.
 2. Hipoksantin.
 3. İyot.
 4. İnozin.
 5. İyonik kuvvet.
 6. Elektrik akımı.
 7. İyodun simgesi.
 8. Eylemsizlik momenti.
 9. İyonik şiddet.
 10. I-, iyodür iyonunun simgesi. (II)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

istivaistiva hattıistivayi sinnistivfaistiabistiadeistianatistianeistiane etmekististadeistadyaistahistakanısfnısf ı kürenısf ın nehar dairesinısf ınnehar durbininısf i mihver i kebirnısf ül leylnısfetnısfı kutrnısfınneharnısfiy ül cenahnısanısafnıcsNIHnıhlenıhvnııığııın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın