ismin e halinde olan ne demek?

 1. (en)Dative, datival.

ismin e halindeki sözcük

 1. (en)Dative case, dative.

ismin afişteki sırası

 1. (en)Billing.

e

 1. Aynştaynyum elementinin simgesi.
 2. (e:) Başına getirildiği cümledeki kavrama göre çeşitli tonlar alarak birtakım duygular anlatan bir söz.
 3. (e:) Soru vurgusuyla şaşma ve merak anlatan bir söz.
 4. (e:) Ardından gelecek söz ve davranışları öğrenmek amacıyla soru kavramı taşıyan, bir beklentiyi içeren bir seslenme sözü.
 5. "Öyle ise, öyle olunca, mademki öyle" anlamlarında bir söz.
 6. Müzik edebiyatında ve dizgelerde Mİ notasını ifade eden harf.
 7. E, İngiliz alfabesinin beşinci harfi.
 8. Bk. ektoplâzmik yüz
 9. Enzim.
 10. Glutamik asit.

halinde

 1. (görünümünde) olarak.
 2. (en)In case of.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ismin e halindeki sözcükismin afişteki sırasıismin başharfleriismin de haliismin e haliismin hallerinden biriismin hitap haline aitismin i haliismin in haliismin işarıismi aletismi azamismi bilinmeyen yazarismi cinsismi failee 6 banyoe 6 prosese ağe boate booke boyutlu sayfae boyutue cetvelie commerceababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın