inhibe etmek ne demek?

 1. Engellemek, önlemek, bastırmak.
 2. Bkz. inhibisyon.
 3. (en)Inhibit

inhibisyon

 1. Bk. engelleme
 2. Gelişmenin engellenmesi.
 3. Çeşitli inhibitörlerin enzim-substrat kompleksinin oluşmasını etkileyerek enzim faaliyetine engel olması sonucu reaksiyon hızının azalması veya tamamen yok olması.
 4. Bir işlevin veya etkinliğin önlenmesi, durdurulması.
 5. Kimyasal reaksiyonun yavaşlatılması veya durdurulması, kimyasal tepkimenin önlenmesi.
 6. (en)Inhibition.

inhibe

 1. Azaltıcı, baskılayıcı, engelleyici. (Tıp)

inhibas

 1. Vakıf namına malı hapsetme.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

inhibeinhibasinhibatinhibininhibisyonİNHinhainha etmekinhabitinhabitabilityetmeketmek yapmaketmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eyleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın