inhibin ne demek?

  1. Foliküler sıvı içerisinde bulunan, oosit olgunlaşmasını sağlayan ve FSH salgısını baskılayan, er bezinde sertoli destek hücreleri tarafından salgılanan peptit yapılı bir hormon, follikulostatin, follistatin.
  2. (en)Inhibin.

inhibisyon

  1. Bk. engelleme
  2. Gelişmenin engellenmesi.
  3. Çeşitli inhibitörlerin enzim-substrat kompleksinin oluşmasını etkileyerek enzim faaliyetine engel olması sonucu reaksiyon hızının azalması veya tamamen yok olması.
  4. Bir işlevin veya etkinliğin önlenmesi, durdurulması.
  5. Kimyasal reaksiyonun yavaşlatılması veya durdurulması, kimyasal tepkimenin önlenmesi.
  6. (en)Inhibition.

inhibisyon zonu

  1. Disk difüzyon testinde bir antimikrobiyal maddenin etrafında bakteri büyümesinin olmadığı alan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

inhibisyoninhibisyon zonuinhibitinhibit pulseinhibit s.o. frominhibasinhibatinhibeinhibe etmekİNHinhainha etmekinhabitinhabitability
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın