industry wide agreement ne demek?

 1. Işkolu toplu sözleşme

işkolu

 1. Ekonomik etkinliklerin sınıflandırılması sonucu birbirine benzeyen ya da ayrı nitelikte olan çalışma dallarından her biri.
 2. (en)Sector, line.

industry

 1. Sanayi
 2. Endüstri
 3. İşletmecilik
 4. Hamaratlık
 5. Çalışkanlık, gayret
 6. İş, meşguliyet

industry analysis

 1. Sektör analizi

wide

 1. Vasi, ferah
 2. Açık, engin
 3. Enli
 4. Şümullü
 5. Uzak
 6. Geniş
 7. Bol
 8. Uzaklara
 9. Tamamen, iyice
 10. Açıkta, açığa

agreement

 1. Anlaşma
 2. Kontrat
 3. Sözleşme
 4. Uyma aynı fikirde olma, kabul etme, razı olma
 5. Uzlaşma
 6. Uyuşma
 7. Muvafakat, ittifak, karar
 8. Mukavele, itilâf
 9. Mukavelename, bağıt
 10. Antlaşma, pakt

Türetilmiş Kelimeler (bis)

industryindustry analysisindustry sanayiindustry segmentsindustry standardindustry standardsindustry wide bargainigindustrialindustrial accidentindustrial actionindustrial acuseindustrial air conditioningindusiumindubitableindubitablyinducable enzmyinduceinduce to speakwidewide anglewide angle lenswide angle lighting fittingwide angleswide apartwide area networkwide awakewide boredwide brimmed hatWidal testwiddershins
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın