wide brimmed hat ne demek?

 1. Genis kenarli sapka

wide

 1. Vasi, ferah
 2. Açık, engin
 3. Enli
 4. Şümullü
 5. Uzak
 6. Geniş
 7. Bol
 8. Uzaklara
 9. Tamamen, iyice
 10. Açıkta, açığa

wide angle

 1. Geniş açılı

brimmed

 1. Kenarlı, siperlikli

hat

 1. Çizgi.
 2. Yazı.
 3. Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yerlerin bütünü, yol, geçek.
 4. Elektrik akımı taşıyan tel veya kablo sistemi
 5. Telefon, telgraf, televizyon vb. araçlarla iletişim sağlayan yol, kanal.
 6. Sınır
 7. Yüzü biçimlendiren çizgi veya kırışıklık
 8. Vücut biçimi.
 9. Bk. yazı
 10. Çizgi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

widewide anglewide angle lenswide angle lighting fittingwide angleswide apartwide area networkwide awakewide boredwide cutWidal testwiddershinsbrimmedbrimmingbrimming withbrimbrim fullbrim overbrimfulbrimful ofbri durumubri statusbriarbriarwoodbriary
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın