immünolojik infertilite ne demek?

  1. Dişi veya erkekte oluşan antikorların oluşturduğu infertilite.
  2. (en)Immunologic infertility.

immünolojik

  1. Bağışıklık bilimi ile ilgili.
  2. (en)Immunologic.

immünolojik bellek

  1. Lenfositlerle kazanılmış, antijenle ikinci karşılaşmada, birincil bağışık cevaptakinden daha hızlı, daha fazla ve daha uzun süren ikincil bağışık cevap oluşturma özelliği.
  2. (en)Immunological memory.

infertilite

  1. Bkz. infenkondite
  2. Kısırlık
  3. Değişik nedenlerden ötürü dişi ve erkeklerde görülen geçici döl verimi düşüklüğü.
  4. (en)Infertility.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

immünolojikimmünolojik bellekimmünolojik toleransimmünolojiimmünologinfertiliteinfertilityinfertilinfertileinfertilely
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın