immünoloji ne demek?

 1. Bağışıklık bilimi.
 2. Bağışıklığı inceleyen bilim.
 3. Bk. bağışıklık bilimi
 4. İnsan ve hayvanlarda bağışıklık sistemini ve hastalıklara karşı oluşan bağışık cevabı inceleyen bilim dalı, bağışıklık bilimi.
 5. Bağışıklık bilimi.
 6. (en)Immunology.

bağışıklık

 1. Muafiyet.
 2. Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu.
 3. Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakalarda, hayat boyu devam eder. Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandırıcak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.
 4. Bir organizmada, mikroorganizmalara ve bunların meydana getirdiği maddelere karşı meydana getirilen ve normal olmayan şartlara karşı koymayı sağlayan doğal ya da sonradan kazanılmış bir direnç, immünite.
 5. Bağışık olma durumu.
 6. Kimi mikroplara karşı aşılanma ya da doğal yolla direnç kazanma durumu.
 7. Çözeltideki metal yükünleri etkinliğinin, seçilen bir değerin üzerine çıkmasının, metal potansiyelinin yeterince eksi yapılarak engellenmesi.
 8. Vücuda giren yabancı maddelere karşı doğal ve kazanılmış olarak organizmanın bütün genel ve özel savunma sistemleriyle karşı koyması, direnç göstermesi ve yok etme yeteneği, immünite.
 9. Vücudun infeksiyöz hastalık etkenine karşı dirençli olması durumu, immünite.
 10. (en)Immunity.

bağışıklık bilimi

 1. Bağışıklık olaylarının ortaya çıkma şartlarını, gelişimini, alınabilecek önlemleri ve yapılabilecek tedaviyi inceleyen tıp dalı, immünoloji.
 2. Antikorlar ve antikorların antijenlerle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. İmmünoloji.
 3. İmmünoloji.
 4. Hastalık veya alerji oluşturan etkenlere karşı bağışıklığı konu alan bilim dalı, immünoloji.
 5. (en)Immunology.
 6. (al)Immunologie
 7. (fr)Immunologie
 8. (la)Immunis: serbest

immünolojik

 1. Bağışıklık bilimi ile ilgili.
 2. (en)Immunologic.

immünolojik bellek

 1. Lenfositlerle kazanılmış, antijenle ikinci karşılaşmada, birincil bağışık cevaptakinden daha hızlı, daha fazla ve daha uzun süren ikincil bağışık cevap oluşturma özelliği.
 2. (en)Immunological memory.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

immünolojikimmünolojik bellekimmünolojik infertiliteimmünolojik toleransimmünologimmünoassayimmünoblotimmünoblotlamaimmünodifüzyonimmünoessey
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın