ikincil böbrek ne demek?

 1. (karşılık: mezonefroz), (Yun. mesos = orta, Yun.nephros=böbrek) Memeli embriyonunda ilkel böbrek ile evrimli böbrek arasında geçit olan bir tip boşaltım organı; bazı omurgalı hayvanların boşaltım organı.
 2. (en)Mesonephros.
 3. (al)Urniere
 4. (fr)Mésonéphrose
 5. (la)Mesos, nephros

ikincil bağışık cevap

 1. İlk antijen uyarımıyla oluşan birincil cevaptan sonra, ikinci defa aynı antijenle karşılaşma durumunda, birincil cevaba göre daha çabuk ve daha yüksek düzeyde oluşan bağışık cevap.
 2. (en)Secondary immune response.

ikincil bağışık yanıt

 1. İlk antijen uyarımıyla oluşan birincil yanıttan sonra, ikinci kez aynı antijenle karşılaşma durumunda, birincil cevaba göre daha çabuk ve daha yüksek düzeyde oluşan bağışık yanıt.
 2. (en)Secondary immune response.

böbrek

 1. Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri.
 2. İdrar teşkil edip mesaneye gönderen ve karın boşluğunun arka duvarında yerleşmiş olan fasulye biçiminde bir çift organ.
 3. İdrarı kandan süzen, biçimleri fasulyeye benzeyen, karın boşluğunun sağında ve solunda birer tane olan organ, nefros, ren.
 4. (en)Kidney.
 5. (en)Nephritic.
 6. (en)Renal.
 7. (en)Kidney Dgr.: Yun.
 8. (en)Nephros.
 9. (fr)Rein
 10. (la)Ren

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ikincil bağışık cevapikincil bağışık yanıtikincil baladikincil başlıkikincil bellekikincilikincil ağızlılarikincil akantozis nigrikansikincil aktif taşınımikincil aldosteronizmikincil alkolikincil amaçikincil aminikincil amitikincil anemiikinciikinci adikinci adresikinci anikinci anneden olan çocukböbrekböbrek adenosarkomuböbrek agenezisiböbrek ajenezisiböbrek amiloidozisiböbrek anjiyografisiböbrek apsesiböbrek atardamarıböbrek biçimindeböbrek borucuğuböbreğe aitböbreğe bağlı ikincil hiperparatiroidizmböbreğimsiböbreğin yer değiştirmesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın