böbrek atardamarı ne demek?

 1. Böbrekler düzeyinde aorta abdominalis'ten iki taraflı olarak çıkarak böbreklere giden atardamarlar, arterya renalis.
 2. Böbrekler düzeyinde aorta abdominalis'ten çift taraflı olarak çıkarak böbreklere giden atardamarlar, arterya renalis.
 3. (en)Arteria renalis.
 4. (la)Arteria renalis

böbrek

 1. Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri.
 2. İdrar teşkil edip mesaneye gönderen ve karın boşluğunun arka duvarında yerleşmiş olan fasulye biçiminde bir çift organ.
 3. İdrarı kandan süzen, biçimleri fasulyeye benzeyen, karın boşluğunun sağında ve solunda birer tane olan organ, nefros, ren.
 4. (en)Kidney.
 5. (en)Nephritic.
 6. (en)Renal.
 7. (en)Kidney Dgr.: Yun.
 8. (en)Nephros.
 9. (fr)Rein
 10. (la)Ren

böbrek adenosarkomu

 1. Nefroblastom.
 2. (en)Renal adenosarcoma.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

böbrekböbrek adenosarkomuböbrek agenezisiböbrek ajenezisiböbrek amiloidozisiböbrek anjiyografisiböbrek apsesiböbrek biçimindeböbrek borucuğuböbrek büyümesiböbreğe aitböbreğe bağlı ikincil hiperparatiroidizmböbreğimsiböbreğin yer değiştirmesiatardamaratardamar görüntülenmesiatardamar hipertrofisiatardamar hiyalinozisiatardamar içi enjeksiyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın