ihtilafı dar ne demek?

 1. Huk: Mirası bırakan ile varisten her birinin başka başka ülkeler ahalisinden olması. (Osmanlıca'da yazılışı: ihtilaf-ı dâr)

ihtilafı din

 1. Biri müslim, diğeri gayr-ı müslim olmak gibi ayrı dinde bulunmak. Din ayrılığı miras almağa manidir. Binaenaleyh gayr-i müslim, müslimin; müslim de gayr-i müslimin mirasına nail olamaz. Fakat müslim olmayan milletler arasında din ayrılığı miras almağa mani değildir. (Osmanlıca'da yazılışı: ihtilaf-ı din)

ihtilafı metali

 1. Güneş, ay gibi gök cisimlerinin ufukta doğdukları yerin farklı oluşu. (Osmanlıca'da yazılışı: ihtilaf-ı metali')

dar

 1. İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı.
 2. Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz
 3. Az, elverişsiz, sınırlı.
 4. Sıkıntılı
 5. Yetersiz.
 6. Güçlükle, ucu ucuna, ancak
 7. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk.
 8. Yurt.
 9. Ev.
 10. Darağacı. İdama mahkum olanların asıldığı sehba.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ihtilafı dinihtilafı metaliihtilafı reyihtilafı reyi ümmetihtilafihtilaf ı manzarihtilaf ı manzar ı seneviihtilaf ı manzar ı yevmiihtilaf i manzarihtilaihtilabihtilacihtilacatihtilacatı asabiyedardar açıdar açılı ışıklıkdar açılı ışındar açılı üçgendar açınıkdar ağızlı yılangillerdar ağızli yılangillerdar ailedar anlamda laguerre polinomudada capoda conversionda costa eritrokeratodermisida costa sendromu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın