icap ettirmek ne demek?

 1. Gerektirmek

  O gecenin akşamı böyle bir yer değiştirmeyi icap ettirecek bir arızaya uğradığımızı da hatırlamıyorum.

  Y. K. Karaosmanoğlu
 2. (en)Involve.

gerektirmek

 1. Gerekli kılmak, icap ettirmek, istilzam etmek.
 2. (en)Take.
 3. (en)Want.
 4. (en)Call for.
 5. (en)Suppose.
 6. (en)Beggar.
 7. (en)Entail.
 8. (en)Exact.
 9. (en)Imply.
 10. (en)Indicate.

icap etmek

 1. Gerekmek
 2. (en)To be necessary.
 3. (en)Behove.
 4. (en)Entail.
 5. (en)Necessitate.

icap ederse

 1. (en)Should the occasion arise.

ettirmek

 1. İşi başkasının yapmasını sağlamak.
 2. Sebep olmak.
 3. (en)To cause sb to do sth.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

icap etmekicap ederseicapicap ve kabulicapçıicapçılıkicapına bakmakicapındaicapsız muameleicaicaaicabicab ı halicabatettirmekettirmeettirmemekettirgenettirgen çatıettirgen eylemettirgen fiilettirgenlikettiği hayır ürküttüğü kurbağaya değmemekettiği hayır, ürküttüğü kurbağaya değmemekettiği yanına kalmakettiğini bulmakettiğini yanına bırakmamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın