taşımak ne demek?

 1. Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek

  Hastayı ekseriya yakın kasabaya kadar sırtta taşırlardı.

  S. F. Abasıyanık
 2. Üstünde bulundurmak

  Boynunda asılmış gümüş bir köstek taşırdı.

  Y. K. Beyatlı
 3. Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek

  Değirmenin üstünde ise değirmen koluyla birleşen çarkı taşıyan bir çanak bulunur.

  S. Birsel
 4. Boru, kanal vb. ile sıvı maddeleri bir yerden başka bir yere aktarmak.
 5. Giymek

  Devlet üniforması taşıyordu.

  H. Taner
 6. Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak.
 7. Katlanmak, üstlenmek, yüklenmek, çekmek.
 8. Duymak, hissetmek

  İçlerinde her şeye karşılık bir suçluluk duygusu taşırlar.

  T. Dursun K
 9. (en)Walk.
 10. (en)Ride.
 11. (en)Wash.
 12. (en)Carry.
 13. (en)Transport.
 14. (en)Bear.
 15. (en)Wear.
 16. (en)Bear away.
 17. (en)Carry away.
 18. (en)Convey.
 19. (en)Haul.
 20. (en)Put across.
 21. (en)Relocate.
 22. (en)Remove.
 23. (en)Stanchion.
 24. (en)Sustain.
 25. (en)Tote.
 26. (en)Cart.
 27. (en)Conduct.
 28. (en)Ease.
 29. (en)Ferry.
 30. (en)Receive.
 31. (en)Transfer.
 32. (en)Move.
 33. (en)To carry.
 34. (en)To transport sth from one place to another.
 35. (en)To bear.
 36. (en)To support.
 37. (en)Catch up.
 38. (en)Mount.
 39. (en)Pack.

taşıma

 1. Taşımak işi.
 2. Kara, deniz ve havayolu ile her türlü mal, hayvan ve insanın bir yerden başka bir yere götürülmesi.
 3. Kimyasal tepkimeler veya fiziksel olaylarda maddenin uzay içinde bir konumdan başka bir konuma götürülmesi.
 4. (en)Carrying.
 5. (en)Carriage.
 6. (en)Transportation.
 7. (en)Transport.
 8. (en)Shipping.
 9. (en)Conduction.
 10. (en)Conveyance.

taşıma alanı

 1. (en)Bearing area.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

taşımataşıma alanıtaşıma aracısıtaşıma araçlarıtaşıma bandıtaşımtaşıtaşı gediğine koymaktaşı gediğine oturtmaktaşı ölçeyimtaşı sıksa suyunu çıkarır
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın