hor görmeye değmez ne demek?

 1. (en)Beneath contempt.

beneath

 1. Altına, altında, altta
 2. (edat) aşağıda, -den aşağıda
 3. Rütbece altında
 4. Yakışık almaz
 5. Altında

hor

 1. Değersiz, önemi olmayan, aşağı.
 2. Kıymetsiz, ehemmiyetsiz. Adi.
 3. (en)Contemptible.
 4. (en)Despicable.
 5. (en)Abject.

hor hor

 1. Horultu çıkararak.

değmez

 1. (en)Unworthy

Türetilmiş Kelimeler (bis)

horhor horhor çiçeğihor görhor görenhor görerekhor görmehor görmekhor kullananhor kullanmahoho2sHOAhoagiehoargörmeye değergörmeyengörmegörme açısıgörme alanıgörme alanının eşdeğer ışıklılığıgörme bozukluğugörgör bakgör işit araçlarıgör işit gereçlerigör öde
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın