görme açısı ne demek?

  1. Bir cismin iki ucundan gelen ışınları gözün görme merkezinde meydana getirdiği açı.

görme alanı

  1. Göz ve baş kımıldamadan görülebilen noktaların toplamı, bkz. bakma alanı.
  2. (en)Visual field.
  3. (al)Gesichtsfeld
  4. (fr)Champ visuel

görme alanının eşdeğer ışıklılığı

  1. Verilmiş gözkamaşması koşulları ile ışıklılık ayırma eşiği aynı olan, ama gözkamaştırıcı olmayan bir görme alanının ışıklılığı.
  2. (en)Equivalent field luminance.
  3. (al)Aequivalente Leuchtdichte des Hintergrundes
  4. (fr)Luminance équivalente du champ visuel

açısı

  1. (en)Pain; ache, hurt, sting, gnawing, suffering, worry, heartbreak, sorrow, grief, misery, affliction, anguish, distress, pang.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

görme alanıgörme alanının eşdeğer ışıklılığıgörmegörme bozukluğugörme cihazigörme çaprazıgörme deliğigörme duyusugörme duyusuna aitgörme eksenigörgör bakgör işit araçlarıgör işit gereçlerigör ödeaçısıaçısındanaçısalaçısal açıklıkaçısal aralıkaçısal avansaçısal bölgeaçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın