hocai dana ne demek?

 1. Alimlerin hocası, çok büyük alim kimse. (Osmanlıca'da yazılışı: hoca-i dânâ)

hocai kainat

 1. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir namı. (Osmanlıca'da yazılışı: hoca-i kâinat)

hoca

 1. Müslümanlıkta din görevlisi.
 2. Öğretmen
 3. Akıl öğreten, öğüt veren kimse.
 4. Medresede öğrenim gören sarıklı, cübbeli din adamı.
 5. Islam diniyle ilgili, bilgilerini geleneksel yollarla değil de kutsal kitap Kuran ve öteki yazılı dinsel belgelerden sağlayan, din konusunda halkı eğittiği gibi ona kovuşturması gereken yolu gösteren ve bu arada, Tanrıyla halk arasında bir tür elçilik görevi yapan din uzmanı, bk. din. krş. papaz, büyücü.
 6. Muallim. Efendi. Muteber ve büyük zat.
 7. (en)Swami.
 8. (en)Prelector.
 9. (en)Master.
 10. (en)Teacher.

dana

 1. Osmanlıca'da yazılışı: dânâ.
 2. İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu.
 3. Bilen, bilgili, zeki kimse.
 4. Bilici, bilgin.
 5. Malumatlı, alim.
 6. (en)The practice of generosity or charity: one of the Paramitas as well as one of the All-Embracing Virtues, where it means, in the latter, giving others what they want just to lead them towards the truth.
 7. (en)Celtic goddess who was the mother of the Tuatha De Danann; identified with the Welsh Don.
 8. (en)MIDI.
 9. (en)Calf.
 10. (en)Steer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hocai kainathocahoca gibihoca tahsin efendihocacıkhocdanadana ayağıdana bağıdana besisidana bonfiledana derisidana difterisidana döşüdana döşü sarmasıdana etidandan aykroyddan browndan dandan diye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın