hoca tahsin efendi ne demek?

 1. (Vefatı: Mi. 1880) Yanya civarından (Filatlı) olup Osmanlı Alimlerinin sonuncularındandır. Tarih-i Tekvin ve Esas-ı İlm-i Hayat gibi eserleri vardır. (Osmanlıca'da yazılışı: hoca tahsin efendi (filâtî))

hoca

 1. Müslümanlıkta din görevlisi.
 2. Öğretmen
 3. Akıl öğreten, öğüt veren kimse.
 4. Medresede öğrenim gören sarıklı, cübbeli din adamı.
 5. Islam diniyle ilgili, bilgilerini geleneksel yollarla değil de kutsal kitap Kuran ve öteki yazılı dinsel belgelerden sağlayan, din konusunda halkı eğittiği gibi ona kovuşturması gereken yolu gösteren ve bu arada, Tanrıyla halk arasında bir tür elçilik görevi yapan din uzmanı, bk. din. krş. papaz, büyücü.
 6. Muallim. Efendi. Muteber ve büyük zat.
 7. (en)Swami.
 8. (en)Prelector.
 9. (en)Master.
 10. (en)Teacher.

hoca gibi

 1. (en)Donnish.

tahsin

 1. Sağlamlaştırma, tahkim etme.
 2. Aferin deme alkışlama.
 3. Beğenme, alkışlama.
 4. Güzelleştirme.
 5. Güzel bulma.
 6. (Hısn. dan) Kale gibi sağlamlaştırma.

efendi

 1. Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan.
 2. Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan.
 3. Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz.
 4. Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü.
 5. Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse
 6. Nazik, kibar.
 7. Koca
 8. Sahip, hakim, sözü, emri geçen ve sayılması gereken kimse.
 9. Sözü, davranışı düzgün, terbiyeli kimse.
 10. Görgülü.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hocahoca gibihocacıkhocai danahocai kainathocalıkhocalık etmekhocavarihoctahsintahsinattahsinetahsinhantahsini kelamtahsini lafztahsinkerdetahsibtahsiftahsiltahsil edilebilirtahsil edilebilirliktahstahsatahtahataha suresitahabtahabbut
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın