hizip ne demek?

 1. Bölük, kısım.
 2. Bir topluluk, bir örgüt içinde inanç ve düşünce bakımından ayrılık gösteren yan tutmaya yönelik küçük topluluk, klik.
 3. (en)Clique.
 4. (en)Sect.
 5. (en)In-group.
 6. (en)Splinter group.
 7. (en)Faction.
 8. (en)Cabal.
 9. (en)Schism.
 10. (en)Coterie.
 11. (en)Fraction group.
 12. (en)Parliamentary group.
 13. (en)In group.
 14. (en)Splinter.
 15. (en)Split in a party.

hizip gülü

 1. Tezhib ıstılahlarındandır. Yazma mushaflarda hizblerin başına konulan işaretlere verilen addır.

hizipçi

 1. Hizip oluşturan veya bir hizip içinde yer alan kimse, klikçi.
 2. (en)Factionary.
 3. (en)Factionist.
 4. (en)Factious.
 5. (en)Fractionalist.
 6. (en)Schismatic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hizip gülühizipçihizipçilikhiziplere ayırmakhizipleşmehizipleşmekhizindahiz azalmasihiz kesenhiz ölçerhiz sinirihiza
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın