hizip gülü ne demek?

 1. Tezhib ıstılahlarındandır. Yazma mushaflarda hizblerin başına konulan işaretlere verilen addır.

hizip

 1. Bölük, kısım.
 2. Bir topluluk, bir örgüt içinde inanç ve düşünce bakımından ayrılık gösteren yan tutmaya yönelik küçük topluluk, klik.
 3. (en)Clique.
 4. (en)Sect.
 5. (en)In-group.
 6. (en)Splinter group.
 7. (en)Faction.
 8. (en)Cabal.
 9. (en)Schism.
 10. (en)Coterie.

hizipçi

 1. Hizip oluşturan veya bir hizip içinde yer alan kimse, klikçi.
 2. (en)Factionary.
 3. (en)Factionist.
 4. (en)Factious.
 5. (en)Fractionalist.
 6. (en)Schismatic.

gülü

 1. [gülüipi] : Koyunların ayaklarını birbirlerine bağlamakta kullanılan ip. (Saçıkara *İslahiye -Gaziantep) [gülüipi] : (Yenikent *Aksaray -Niğde)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hiziphizipçihizipçilikhiziplere ayırmakhizipleşmehizipleşmekhizindahiz azalmasihiz kesenhiz ölçerhiz sinirihizagülügülü muhammedıgülü seven dikenine katlanırgülü tarife ne hacetgülücangülücükgülüipigülükgülümgülümaygülgül ağacıgül ailesindengül bahçesigül biçiminde renkli pencere
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın