hendesei mülkiye mektebi ne demek?

 1. Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimari işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişahın emriyle 1884 yılında mekteb açıldı. Ve ilk mezunlarını1888 yılında verdi. 1909 tarihinde ise okulun adı, Mühendislik Mektebi olarak değiştirildi. (Osmanlıca'da yazılışı: hendese-i mülkiye mektebi)

hendese

 1. Geometri
 2. (mecaz) Bir şeyi sınırlayan, kuşatan şekil, ölçü.
 3. Bk. uzam bilgisi
 4. Geo: şekil bilgisi.
 5. Bk. geometri
 6. (en)Geometry.

hendese i resmiye

 1. Herhangi bir cismin şeklini kağıt üzerinde çizgiyle belirtmek.

mülkiye

 1. Asker olmayanlar sınıfı.
 2. Osmanlılarda, seyfiye ve ilmiye sınıflarından olmayan devlet görevlileri sınıfı.
 3. Memleket idaresi için çalışan daire veya bu daireye mensup olanlar.
 4. (en)The civil service.
 5. (en)Civil.
 6. (fr)Civil

mektebi

 1. Bk. okulsal

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hendesehendese i resmiyehendesehanehendesehanei bahrıhendeselihendecagonhendecasyllablehendeğe atmakhendeğe yuvarlamakhendeğe yuvarlanmakhendmülkiyemülkiye mektebimülkiyelimülkiyeliler birliğimülkiyetmülkiyet ekimülkiyet hakkimülkiyet i edebiyye ve bediiyyemülkiyeti edebiyemülkiyeti muhafazamülkimülki idaremülki idare amirimülki yeminmülkmülk i yemınmülk meskenmülk sahibimülk suresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın