he cant take a joke ne demek?

 1. Şaka kaldırmaz, şakadan anlamaz (Yazılışı: he can't take a joke)
 2. Şaka kaldırmaz, şakadan anlamaz

he

 1. Türk alfabesinin onuncu harfinin adı, okunuşu.
 2. Evet.
 3. Helyum elementinin simgesi.
 4. Ham enerji.
 5. (en)The man or male being , previously designated; a pronoun of the masculine gender, usually referring to a specified subject already indicated.
 6. (en)Any one; the man or person; used indefinitely, and usually followed by a relative pronoun.
 7. (en)High Explosive.
 8. (en)High Explosive or High Effect Same as HC.
 9. (en)Abbreviation for High Explosive HE ammunition is designed to explode, sending fragments capable of killing soft targets but of less effect against hard targets.
 10. (en)Higher education.

he can

 1. Yapabilir, o yapma yeteneğŸine sahip, o yapma kabiliyetine sahip

cant

 1. (en)Jargon, slang; hypocrisy, false piousness; slope, slant.
 2. (can not) f. edememek, yapamamak, gücü yetmemek (Yazılışı: can't)
 3. Meyil
 4. Şiv
 5. Yatay kesit
 6. Eğmek, şivlendirmek, meylettirmek
 7. Ani bir hareketle fırlatmak
 8. Eğilmek, meyletmek, bükülmek
 9. Dönmek.
 10. Yapmacık

take

 1. Çekmek (fotoğraf)
 2. Ele geçirmek, elde etmek
 3. Katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
 4. (iş/yolculuk) (belirli bir zaman) sürmek
 5. Istemek, gerekmek
 6. Almak, içine sığmak
 7. Almak, kabul etmek
 8. (bir yemeğe) (tat verebilecek bir madde) koymak/katmak/ekmek/sıkmak; kullanmak
 9. Çekim. (para olarak) hasılat
 10. Almak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hehe canhe cannothe cathe couldnt bring himself to believehe couldnt help ithe dared her to do ithe demekhe did what little he could.he does not carehh hh antenH antijenH antijenicantcant be botheredcant breathecant find the wordscant help itcant hookcant live withoutcant look him in the eyescant overcant say bo to a goosecancan acısıcan afford tocan alacak noktacan alıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın