hele şükür ne demek?

 1. Çok şükür.
 2. Çok şükür.
 3. (en)That's the goods.
 4. (en)[hele şükür] interj. that's the goods.

çok

 1. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
 2. Aşırı bir biçimde
 3. (en)Galore.
 4. (en)Great.
 5. (en)Handsome.
 6. (en)Infinite.
 7. (en)Like blazes.
 8. (en)Perfectly.
 9. (en)Power of.
 10. (en)Profu.

hele

 1. Özellikle
 2. "Sonunda" anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılan bir söz.
 3. Uyarma, korkutma veya söz verme anlatan bir söz.
 4. (C.: Halat) Ay ağılı, daire-i kamer. (Osmanlıca'da yazılışı: he'le (hâle))
 5. (en)Health; welfare.
 6. (en)To hide; to cover; to roof.
 7. (en)Especially.
 8. (en)Above all.
 9. (en)At last.
 10. (en)At least.

hele bak

 1. Şaşkınlık ya da dikkati çekmek için söylenir.

şükür

 1. İyiliğin kıymetini bilme.
 2. Mutlu bir olay veya durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme
 3. Tanrı'ya duyulan minneti dile getirme.
 4. (en)Thanksgiving.
 5. (en)Thanks.
 6. (en)Gratitude.
 7. (en)Glorification.
 8. (en)Halleluiah.
 9. (en)Hallelujah.
 10. (en)Hosanna.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

helehele bakhele birhele dehele helehelecanhelecanlanmahelecanlanmakHeleidaehelekhelhel min mezidhelahela çukuruhela dönen şeyşükürşükür allahaşükür duasışükürler olsunşükranşükran borcuşükran günüşükran plaketişükrana değmezşübehatşübhedarşücaşüceyneşüceyre
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın