ilk bahsedilen ne demek?

 1. (en)The former.

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

ilk

 1. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
 2. Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni
 3. Birinci olarak, en başta.
 4. (en)Kind of person; 'I don't like people of his ilk'.
 5. (en)First.
 6. (en)Primary.
 7. (en)The very first.
 8. (en)Original.
 9. (en)Beginning.
 10. (en)Early.

ilk adım

 1. Başlangıç.
 2. (en)First step.
 3. (en)Stepping stone.
 4. (en)Beginning.

bahsedilen

 1. (en)Said.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilkilk adımilk adımı atmakilk ağızilk ağızdailk anilk aşama birimleriilk bağırsak boşluğuilk bağırsak çatısıilk bakıştailil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleribahsedilenbahsedilmemişbahsedilmeye değerbahsedilmeye layık olmayanbahsedilmeyenbahsederken
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın