ham demir haddesi ne demek?

 1. (en)Billet mill

billet

 1. Askerlere kışlalar dışında temin edilen ikametgâh, konak yeri
 2. Bu ikametgâhı temin için çıkarılan yazılı veya sözlü emir, konak tezkeresi
 3. Iş, vazife, ödev
 4. Pusula, not
 5. Kütük, demir veya çelik çubuk
 6. Konaklatmak , yerleştirmek, yer temin etmek.
 7. Konaklatmak [ask.]

ham

 1. Yenecek kadar olgun olmayan (meyve).
 2. İşlenmemiş (madde).
 3. İdmansız.
 4. Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan.
 5. Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş.
 6. Gelişmesini tamamlamamış olan
 7. Bkz. immatür
 8. Zenginleştirilmemiş, rafine edilmemiş veya olgunlaştırılmamış.
 9. Domuz karkasının arka bacağı.
 10. Kürlenmiş, pişirilmiş ve dumanlanmış domuz arka bacak eti.

ham actor

 1. Acemi aktör, aktör bozuntusu

demir

 1. Bu elementten yapılmış
 2. Bazı nesnelerin demirden yapılmış parçası.
 3. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
 4. Güçlü, kuvvetli, sert
 5. Çapa (II).
 6. İnsan veya hayvan memesi.
 7. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
 8. Simgesi Fe , atom numarası 26, atom kütlesi 55,85 g, e.n. 1535
 9. Bazı minerallerde, hemen hemen her çeşit toprakta ve mineralli sularda bulunan atom numarası 26, atom ağırlığı 55, 847, sembolü Fe olan bir metal element. Hemoglobin, miyoglobin, sitokrom, peroksidaz, katalaz gibi bazı hemoproteinlerin temel kısmını oluşturur. Esas işlevi oksijenin hemoglobin içinde dokulara ve hücresel oksidasyon mekanizmalarına taşınmasıdır.
 10. Sağlamlık, dayanıklılık gibi özelliklerinden dolayı çoğu halk inanmalarında ve büyüsel işlemlerde kullanılan maden.

hadde

 1. Madenleri tel durumuna getirmek için kullanılan ve türlü çapta delikleri olan çelik araç.
 2. Erimiş madeni döküp tel yapmağa mahsus delikli maden levha.
 3. Haddeleme işleminde,haddelenen parçaları indirgeyen silindir biçimli sert demir ya da çelikten yapılmış araç.
 4. (en)Rolling mill.
 5. (en)Rolling machine.
 6. (en)Wire-drawer's plate.
 7. (en)Roller-mill.
 8. (en)Roller.
 9. (en)Rolling mill / press.
 10. (en)Roller mill.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hamham actorham actressham and eggsham araziham besi suyuham besisuyuham bezham deriham elmahaha ... ha ...ha aretzha babamha babam de babamdemirdemir ağacıdemir ağacıgillerdemir alaşımıdemir aletdemir almakdemir amonyum sulfatdemir asetatdemir atmademir atma noktasidemidemi boy kağıtdemi civanıdemi mondedemi pension
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın