halk astrolojisi ne demek?

 1. Bk. halk yıldızbilimi

halk yıldızbilimi

 1. Halkın bilinmeyeni çözmek amacıyla yıldızlarla ilgili olarak kullandığı yöntem ve uygulamaları konu alan bilim dalı. bk. halkbilgisi. krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk havabilgisi, yıldızbilim, bakı, düşyorum.
 2. (en)Popular astrology.
 3. (fr)Astrologie populaire

halk

 1. Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu.
 2. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
 3. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
 4. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü
 5. Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu
 6. Aydınların dışında kalan topluluk.
 7. Yaratma.
 8. Penisin kabuklanması.
 9. Belli bir ülkede yaşayan, kan birliği taşıyan, aynı dili konuşan, benzer yaşama alışkanlıklarını sürdüren, ortak bir tarihi olan insanların oluşturdukları büyük birlik (Halk terimi aynı zamanda; birbirlerinden dil ve köken bakımından ayrı olan, ama ortak bir devlet yönetimiyle birleşmiş bulunan ahali için de kullanılır. Daha geniş anlamda, bir ulusun belli bir çevresi içinde yaşayan bölümü de bu terimle karşılanır: Anadoluhalkı gibi).
 10. Boğaz.

halk adamı

 1. İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse.

astroloji

 1. Yıldız falcılığı, müneccimlik.
 2. Bk. yıldızbilimi
 3. (en)Astrology müneccimlik.
 4. (en)Astrology.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

halkhalk adamıhalk ağzıhalk alasıhalk anamalcılığıhalk ananesihalk araştırmacısıhalk aşçılığıhalk avcılığıhalk avcısıhalhal aykırılığıhal böyle ikenhal çekerliğihal değişikliğiastrolojiastroloji ile ilgiliastrolojikastrolojik olarakastrologastrologerastrologer astrologastrologicastrological
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın