abdullah ne demek?

Kökeni: Arapça

  1. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.
  2. Peygamber Efendimizin en şerefli isim saydığı ve fazilet bakımından en üstün olan isimdir.
  3. Allah'ın kulu.

abdullah

  1. Art Blakey (1919-1990), BirleşŸik Devletler’de caz bateristi ve modern bebop caz tarzının mucitlerinden biri

abdullah ibni abbas

  1. Ashab-I Kiram'ın fakih ve müctehidlerindendir. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) amcasının oğludur. Ashab-ı Kiram arasında mümtaz bir mevki'e haizdir. Sahih-i Buhari'de mezkur olduğu üzere Resul-i Ekrem (A.S.M.), Abdullah hakkında : "İlahi onu dinde fakih kıl ve kitabını ona öğret!" diye dua buyurmuştu. Bu ali duaya mazhariyetinden dolayı zamanın en bilgin şahsiyeti olmuştu. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) hadislerini ezberlemekte, tefsir, hadis, fıkıh ve feraiz gibi yüksek ilimlerde eşsizdir. Hz. Ömer ve Osman'ın (Radiyallahü anhüma) hilafetleri zamanında müftülük vazifesini ifa ediyordu. Kur'anın tefsirindeki müstesna kudretinden dolayı Habr-ül-ümme, Terceman-ül-Kur'an, Sultan-ül-Müfessirin gibi yüksek lakablarla Ashab ve Tabiin arasında şöhret buldu. 1640 hadis rivayet etmiştir. Hicretin 68. yılında 70 yaşında olduğu halde Taif'de ebedi hayata kavuşmuştur. (R.A.) (Osmanlıca'da yazılışı: abdullah ibn-i abbas (r.a))

Türetilmiş Kelimeler (bis)

abdullah abdullah ibni abbasabdullah ibni ömerabdullah ibni zübeyrabdullah ocalanabdulabdul melikabdulalaabdulaliabdulalimabduceabducensabducentabducent nerveabduct
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın